+48 507 437 368 kontakt24@ospksiaznice.pl

Uwaga-intensywne-opady-deszczu.bmp


Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB w Krakowie
Obszar: Województwo podkarpackie
Ważność: od 2016-10-05 09:00:00 do 2016-10-06 15:00:00
Przebieg: W związku z prognozowanymi dalszymi opadami deszczu oraz spływem wód opadowych w zlewniach: Wisłoki, Sanu, Wisłoka, a także na innych mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych na terenie województwa spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich, z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych. Ponadto w zlewni Wisłoki i Wisłoka, mogą zostać przekroczone także stany alarmowe. Na odcinku Wisły na terenie województwa prognozowany jest dalszy wzrost poziomu wody w strefie stanów wysokich, wywołany spływem wód opadowych, z przekroczeniem stanu ostrzegawczego w profilu Koło.
Prawdopodobieństwo: 90%
Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska informacja może ulec zmianie.
Czas wydania: 2016-10-05 08:16:00
Synoptyk: Wawrzyniec Kruszewski


Źródło: IMGW