+48 507 437 368 kontakt24@ospksiaznice.pl

Uroczystość odsłonięcia kamienia pamięci i posadzenia Dębu Niepodległości por. Jana Hajca

Dnia 10 czerwca br w Książnicach odbędzie się uroczystość odsłonięcia kamienia pamięci i posadzenia Dębu Niepodległości porucznika Jana Hajca. Obchody rozpocznie Msza św. o godzinie 14:00.

Porucznik Jan Hajec – urodził się 1 grudnia 1891 r. w Książnicach, był synem Jana i Marianny. Ukończył gimnazjum w Krakowie. Tam też po maturze w 1910 r. rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale ich nie ukończył. W tym czasie działał w Drużynach Strzeleckich. W 1911 r. został zatrudniony w Mielcu jako urzędnik adwokacki. Działał aktywnie w mieleckim Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” i doskonalił tam umiejętności bojowe. W 1913 r. przeniósł się do Nowego Targu gdzie utworzył drużynę strzelecką (Polskich Drużyn Strzeleckich). Ukończył kurs podoficerski i mianowano go zastępcą komendanta okręgu PDS. Po wybuchu I wojny światowej (1 sierpnia 1914) kiedy ogłoszono mobilizacje przez Józefa Piłsudskiego przyprowadził drużynę z Nowego Targu do Krakowa, tam został włączony z drużyną do 2 kompanii kadrowej. Drużyna Jana Hajca weszła w skład 1 pułku piechoty, później 5. p.p. I Brygady Legionów i uczestniczyła w bitwach m.in. pod Nowym Korczynem i Opatowcem (19-23 wrzesień 1914, tam Jan Hajec został ranny) i Kostiuchnówką, gdzie 5 lipca 1916 r. poległ bohaterską śmiercią w czasie osłaniania ewakuującej się komendy 5 p.p. z dowódcą płk. Leonem Berbeckim na czele. Pochowany został na cmentarzu wojskowym na Wołyniu. Porucznik Był wielokrotnie wyróżniany za wielką odwagę, zdolności przywódcze i głęboko patriotyczną postawę. 31 października 1914 r. został mianowany dowódcą plutonu, 5 stycznia 1915 r. otrzymał stopień podporucznika, a 16 grudnia stopień porucznika. Pośmiertnie odznaczono go Krzyżem Virtuti Militari V klasy, Orderem Odrodzenia Polski, Krzyżem Niepodległości i Złotym Krzyżem Zasługi.

 


Zarząd OSP Książnice