+48 507 437 368 kontakt24@ospksiaznice.pl


Człowiek zdrowy w wieku od 18 – 65 lat może zostać czynnym członkiem jednostki OSP. Strażak chcący brać udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych musi jeszcze zostać przebadany przez lekarza medycyny pracy i odbyć szkolenie pożarnicze. Strażacy czynni podlegają ubezpieczeniu od skutków nieszczęśliwych wypadków.

Po uzyskaniu stosownej zgody opiekuna prawnego członkiem czynnym (z ograniczeniami) mogą zostać członkowie młodzieżowej drużyny pożarniczej w wieku 16-18 lat.

Zasady przyjęcia do OSP:

1. Decyzja kandydata o chęci bycia członkiem OSP.

2. Wypełnienie/zgłoszenie deklaracji o wstąpieniu do OSP.

3. Przyjęcie deklaracji (przez prezesa, naczelnika, bądź innego członka zarządu OSP), rozpoczęcie okresu kandydackiego.

4. W okresie kandydackim osoba taka ma zapoznać się ze specyfiką jednostki, jej wyposażeniem, obsługą podstawowego sprzętu pożarniczego, a także wykonuje prace użyteczne dla OSP, która ma charakter organizacji „non profit”, czyli nie należy liczyć na zapłatę za swoją pracę.

Muszą wystarczyć:
– uścisk dłoni prezesa i naczelnika,
– pochwalne spojrzenie członków zarządu,
– wdzięczność druhen i druhów,
– i tym podobne…

Zostając strażakiem OSP nabywa się wiele uprawnień oraz nagród, jakimi są:

– godność noszenia munduru strażackiego,
– zazdrosne spojrzenia kolegów – podczas parady w ów mundurze,
– zalotne spojrzenia koleżanek, a w przypadku noszenia spódnicy przez druhny – całe grono wielbicieli,
– dźwięk syreny, telefon lub sms z informacją o alarmie wyrywający z kolacji, z wanny,
– nieprzespane noce,
– przemoczone ubrania,
– i wiele innych równie atrakcyjnych i wartościowych wrażeń.

Dla strażaków przewiduje się także liczne wyróżnienia, medale, spotkania okolicznościowe, bale strażackie – to wszystko jednak zależy od poziomu organizacyjnego danej OSP.

5. Kandydaturę na strażaka – członka czynnego OSP opiniują członkowie zarządu, a wniosek do Zarządu OSP akceptuje się na jego posiedzeniu roboczym – oczywiście po uznaniu okresu kandydackiego (zazwyczaj ok. 1 roku). Z okresu kandydackiego zwalnia się osoby aktywne w młodzieżowych drużynach pożarniczych oraz osoby budzące powszechny szacunek i zaufanie wśród wszystkich, albo chociaż zdecydowanej większości członków OSP.

Dalej pozostaje tylko założyć mundur i rozpocząć mozolne szkolenie pożarnicze. 🙂

„Młodych ludzi na pewno nie przyciąga spokojny tryb pracy i wysokie zarobki, magnesem jest tu braterstwo i chęć pomocy innym” 

ZAPRASZAMY W NASZE SZEREGI 😉