+48 507 437 368 kontakt24@ospksiaznice.pl


W sobotę 11 lutego bieżącego roku w domu strażaka w Książnicach odbyło się walne zebranie członków naszej jednostki. Jak co roku spotkanie to było okazją do poważnych rozmów jak i integracyjnych pogawędek.

Otwarcia zebrania dokonał dh Witold Dziuba. Sprawozdanie z działalności naszej jednostki zostało zreferowane przez dh Janusza Węgrzyna. Sprawy finansowe wyjaśnił dh Krzysztof Pisarczyk, a sprawozdanie komisji rewizyjnej wygłosił dh Józef Fryc. Zebranie jednomyślnie udzieliło absolutorium zarządowi na rok 2017.


Zarząd OSP Książnice