+48 507 437 368 kontakt24@ospksiaznice.pl

22 września na terenie Gminy Mielec w miejscowości Podleszany przeprowadzono manewry Jednostek OSP Gminy Mielec pod kryptonimem „Jesień 2018″. Głównym ich celem było sprawdzenie stanu gotowości bojowej OSP, poziomu wyszkolenia, działania środków alarmowania i łączności oraz stanu technicznego sprzętu silnikowego. Ocenie podlegała praca dowódców w zakresie kierowania i realizacji wyznaczonych działań bojowych oraz przygotowanie i czas reakcji strażaków w przypadku realnego zagrożenia. W manewrach uczestniczyło 10 jednostek OSP w tym 3 jednostki z KSRG.

Poszczególne jednostki przemieściły się zgodnie z planem manewrów do lasu w okolice zbiornika przeciwpożarowego, gdzie podjęły działania zgodnie z założeniami. Wykorzystując posiadane siły i środki jednostki rozpoczęły gaszenie pożarów wykorzystując zbiornik przeciwpożarowy.

Po zakończeniu działań gaśniczych w lesie, OSP przemieściły się na teren stadionu LKS Podleszany gdzie realizowany był drugi epizod ćwiczeń- pożar budynku mieszkalnego. Jednostki kolejno były wzywane na obiekt. Założeniem drugiego epizodu było m.in. ugaszenie pożaru, który wybuchł na terenie budynku użyteczności publicznej, ewakuacja dzieci oraz osób poszkodowanych,
a także udzielenie pierwszej pomocy w specjalnie przygotowanym punkcie medycznym.

Podsumowania ćwiczeń dokonał mł. kpt. Piotr Ortyl, który mówił, że dzięki tego typu ćwiczeniom strażacy sprawdzają swoją gotowość do akcji oraz stan wyszkolenia. Ratownicy mogą się znaleźć przy różnych zdarzeniach i nie zawsze będą posiadali niezbędne narzędzia. W takich sytuacjach trzeba wykorzystać własną wiedzę i wszystkie możliwe dostępne środki- dodał. Zwrócił również uwagę na potrzebę systematycznego podnoszenia kwalifikacji, aby być dobrze przygotowanym do sprawnej i skutecznej pomocy.

Również Wójt Gminy Józef Piątek z uznaniem odniósł się do ćwiczących druhów, zaznaczając przy tym, iż z roku na rok poziom przygotowania jednostek OSP z terenu gminy Mielec do prowadzenia działań ratowniczych jest coraz wyższy. Druhowie są lepiej wyszkoleni i dysponują coraz lepszym sprzętem. Dodał, iż tego typu ćwiczenia są niezbędne do doskonalenia umiejętności, które można wykorzystać podczas prawdziwej akcji ratowniczo-gaśniczej. Ćwiczenia przynoszą wymierne korzyści dla jednostek OSP oraz mieszkańców gminy, którzy mogą zawsze liczyć na skuteczną pomoc ze strony strażaków.

Podczas sobotnich ćwiczeń nadzór nad jednostkami OSP sprawował Komendant Gminny druh Wacław Strąk, natomiast przygotował i oceniał poprawność prowadzonych działań mł. kpt. Piotr Ortyl. Ponadto ćwiczenia jednostek OSP obserwował Prezes Włodzimierz Rządzki a także przedstawiciel KP PSP w Mielcu mł. bryg. Arkadiusz Strzępka oraz inspektor Cyprian Śliwa .


Opracował. mł. kpt. Piotr Ortyl