+48 507 437 368 kontakt24@ospksiaznice.pl

#OspKsiaznice #GminaMielec #OchotniczaStrazPozarna #OSP #Ksiaznice #Piana #SrodekPianotworczy #FominS3

Od dziś, dzięki wspólnym staraniom udało nam się zakupić 30l środka pianotwórczego FOMIN S3. To syntetyczny środek gaśniczy do wytwarzania pian gaśniczych lekkich, średnich i ciężkich.

Przeznaczony jest do gaszenia pożarów grupy A🔥 (ciała stałe, np. drewno, papier, węgiel, tkaniny, słoma) oraz grupy B🔥 (ciecze palne, np. nafta i jej pochodne, ciecze o niskiej temperaturze wrzenia, np. alkohol, aceton, eter, oleje, lakiery a także substancje przechodzące w stan płynny pod wpływem ciepła, np. parafina, stearyna, smoła).

Środek Fomin S3 jest zgodny z następującymi normami:
PN-EN 1568-1:2018
PN-EN 1568-2:2018
PN-EN 1568-3:2018

Jest również łatwo i całkowicie biodegradowalny ♻️ Nie wymaga neutralizacji i nie stwarza żadnego zagrożenia dla środowiska, a po akcji (w postaci spienionej) samoczynnie ulega wykropleniu. Jego trwałość przy odpowiednim przechowywaniu to okres nawet do 5 lat ‼️

„Piana” to nowość w naszej jednostce, a za razem „kolejne” narzędzie, które w razie wystąpienia sytuacji krytycznej może zostać właściwie użyte przez naszych strażaków aby skutecznie zahamować rozwój pożaru lub np. zabezpieczyć wyciek łatwopalnych substancji.


dh Mikołaj Kopeć