+48 507 437 368 kontakt24@ospksiaznice.pl

OZNACZENIA AMBULANSÓW POGOTOWIA RATUNKOWEGO

PODSTAWOWE (ZESPÓŁ PODSTAWOWY)

  • Ambulansy zespołu podstawowego, których załoga składać się będzie z co najmniej dwóch ratowników lub pielęgniarki systemu, bez lekarza.

SPECJALISTYCZNE (ZESPÓŁ SPECJALISTYCZNY)

  • Ambulansy zespołu specjalistycznego jeżdżą z minimum trzyosobową obsadą, gdzie każda z nich musi wykonywać zawód medyczny (ratownik medyczny, pielęgniarka systemu, lekarz).

TRANSPORTOWE

  • Ambulansy transportowe używane są do transportu chorych niewymagających intensywnego nadzoru lub transportu np. krwi, najczęściej z dwoma ratownikami. Obecnie nazywane są transportowymi. Przed reformą w 2010 roku nazywane były mianem karetek przewozowych (karetki P).

Opracował: dh Mikołaj Kopeć – OSP Książnice