+48 507 437 368 kontakt24@ospksiaznice.pl

OZNACZENIA OPERACYJNE POJAZDÓW PSP I OSP

Bardzo często widząc przejeżdżający obok nas na sygnale pojazd Państwowej Straży Pożarnej czy Ochotniczej Straży Pożarnej udający się do wezwania, zastanawiamy się do czego służy dany samochód, z jakiej jednostki ratowniczo-gaśniczej został zadysponowany, jakiej wielkości zbiornikiem na wodę dysponuje lub czy w ogóle go posiada. 

Przedstawię klucz, który pozwoli nam na rozszyfrowanie tych wszystkich informacji dzięki numerom operacyjnym będącym umiejscowionym na drzwiach, dachu, zabudowie pojazdu oraz dzięki zapisu szeregu skrótów literowych i cyfrowych używanych w wielu opracowaniach dotyczących pojazdów PSP oraz w korespondencji radiowej między jej funkcjonariuszami.

Każdy wóz Państwowej Straży Pożarnej jest oznakowany numerem operacyjnym, według następującego schematu: XXX[z]YY, gdzie:

 • XXX – prefiks (określa jednostkę organizacyjną ochrony przeciwpożarowej),
 • z – infiks (określa województwo lub wyróżnik jednostki centralnej),
 • YY – sufiks (określa pojazd według rodzaju i kolejności w danej jednostce).

numer-operacyjny.bmp


PREFIKS
Numer (liczba) informujący nas z jakiej jednostki pochodzi dany pojazd.


Na powyższy schemacie numeru operacyjnego możemy zobaczyć że w skład prefiksu wchodzą trzy cyfry/znaki. Każdy z nich: Z1, Z2, Z3 szyfruje inną informację na temat jednostki do jakiej przynależy dany pojazd.

Znak oznaczony jako Z1 może przyjmować wartości:

 • 2 – dla pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej szczebla wojewódzkiego
 • 3, 4, 5, 6, 7 – dla pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej szczebla powiatowego, równorzędnego i niższego

Znak oznaczony jako Z2 może przyjmować wartości:

 • 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – dla pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej szczebla powiatowego, równorzędnego i niższego

Znak oznaczony jako Z3 może przyjmować wartości:

 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 – dla JRG podlegających pod komendy szczebla powiatowego lub miejskiego
 • 7, 8 – dla OSP poza KSRG
 • 9 – dla OSP w KSRG
 • 0 – dla poszczególnych komend na szczeblu powiatowym, równorzędnym lub niższym

Znaki oznaczone jako Z2 oraz Z3 mogą w przypadku przyjmować wartości:

 • od 01 do 29, jeżeli JRG podlegają pod komendę miejską miasta wojewódzkiego posiadającą prefiks liczbowy Z1 wartości 3

Prefiksy występujące na terenie Województwa Podkarpackiego:

Prefiks Jednostka
220 Komenda Wojewódzka PSP w Rzeszowie
300 Komenda Miejska PSP Rzeszów
340 Komenda Miejska PSP Krosno
360 Komenda Miejska PSP Przemyśl
380 Komenda Miejska PSP Tarnobrzeg
400 Komenda Powiatowa PSP Ustrzyki Dolne
410 Komenda Powiatowa PSP Brzozów
420 Komenda Powiatowa PSP Dębica
430 Komenda Powiatowa PSP Jarosław
440 Komenda Powiatowa PSP Jasło
450 Komenda Powiatowa PSP Kolbuszowa
460 Komenda Powiatowa PSP Lesko
470 Komenda Powiatowa PSP Leżajsk
480 Komenda Powiatowa PSP Lubaczów
490 Komenda Powiatowa PSP Łańcut
500 Komenda Powiatowa PSP Mielec
510 Komenda Powiatowa PSP Nisko
520 Komenda Powiatowa PSP Przeworsk
530 Komenda Powiatowa PSP Ropczyce
540 Komenda Powiatowa PSP Sanok
550 Komenda Powiatowa PSP Stalowa Wola
560 Komenda Powiatowa PSP Strzyżów

Z tego względu, że prefiksów funkcjonuje bardzo wiele, nie jestem w stanie ich wszystkich tutaj przedstawić, ale odsyłam zainteresowanych na podaną stronę w linku poniżej gdzie widnieje ich cały zbiór: LINK


INFIKS
Znak (litera) informuje nas z jakiego regionu pochodzi dana jednostka ochrony przeciwpożarowej.


Infiks Województwo
A jednostka centralna
B podlaskie
C kujawsko-pomorskie
D dolnośląskie
E łódzkie
F lubuskie
G pomorskie
K małopolskie
L lubelskie
M mazowieckie
N warmińsko-mazurskie
O opolskie
P wielkopolskie
R podkarpackie
S śląskie
T świętokrzyskie
W powiat warszawski
Z zachodniopomorskie

SUFIKS
Numer informujący nas jaką funkcję pełni dany pojazd w danej jednostce ochrony przeciwpożarowej.


Sufiks Rodzaj i przeznaczenie pojazdu
20   lekki gaśniczy
21   pierwszy średni gaśniczy
22-24   średni gaśniczy
25   pierwszy ciężki gaśniczy
26-34   ciężki gaśniczy
35   pierwszy proszkowy
36,37   proszkowy
38,39   cysterna wodna
40-42   ratownictwa drogowego
43-45   ratownictwa technicznego
46,47   samochód oświetleniowy
48   samochód dźwig
49   ciężki ratownictwa drogowego
50   przeciwgazowo-dymowy
51,52   autodrabina
53,54   autopodnośnik
55-58   autobus
59   ambulans
60-65   rat. chemiczno-ekologiczne
66-69   amfibie, poduszkowce
70   statek pożarniczy
71-79   pojazd specjalistycznej grupy
80   samochód wężowy
81-89   pojazd kwatermistrzowski
90-92   samochód operacyjny
93-97   pojazd administracyjny
98,99   samochód dowodzenia

UWAGA !!!

Sufiksy w numerach operacyjnych wozów należących do OSP nie mają żadnego związku z pełnionymi zadaniami przez te pojazdy w ich macierzystych jednostkach!!! Zasada adekwatności znaków sufiksu do zadań/typu danego pojazdu funkcjonuje tylko w jednostkach ochrony przeciwpożarowej państwowej straży pożarnej.


Przykład

501[R]21 – pierwszy wóz gaśniczy z JRG 1 podległej KPPSP w Mielcu
502[R]90 – wóz operacyjny z JRG 2 podległej KPPSP w Mielcu


Opracował: dh Mikołaj Kopeć – OSP Książnice