+48 507 437 368 kontakt24@ospksiaznice.pl

1


Zgodnie z zapowiedziami, 6-stego lutego bieżącego roku, o godz. 17:00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Książnicach odbyło się spotkanie sprawozdawczo-wyborcze. Wzięli w nim udział między innymi: Józef Piątek wójt gminy Mielec, Włodzimierz Rządzki Komendant ZG OSP RP w Mielcu, Piotr Ortyl mł. asp. PSP w Mielcu, Wanda Mika radna gminy Mielec, Stanisław Leśniak sekretarz ZG OSP RP w Mielcu, Elżbieta Węgrzyn prezes stowarzyszenia Nowoczesnych Pań w Książnicach.

Otwarcia zebrania dokonał dh Witold Dziuba. Przewodniczącym zebrania został dh Wiktor Zieliński natomiast protokolantem dh Paweł Dziuba.

Sprawozdanie z działalności naszej jednostki w 2015r. zostało zreferowane przez dh Janusza Węgrzyna. O finansach wypowiedział się dh Witold Dziuba natomiast sprawozdanie komisji rewizyjnej wygłosił dh Józef Fryc.

Po części formalnej spotkania nadszedł czas na dyskusje na temat spraw bieżących, oraz propozycji działań w 2016r. W tej części głos zabrało 12 członków OSP oraz 2 zaproszonych gości. Rozmawiano m. in. na temat:

 • nowo powstałej strony internetowej naszej jednostki oraz o planach jej rozwoju i udoskonalenia,
 • pozyskania funduszy na cele modernizacyjne budynku OSP oraz jej wyposażenia, a w szczególności doposażenia naszego samochodu w podest oraz skrzynię dachową,
 • propozycji oraz planów działań na 2016r.

Ostatnim punktem spotkania były wybory nowego zarządu na lata 2016-2020, których ostateczny rezultat wygląda następująco:

 • prezes: dh Witold Dziuba
 • wiceprezes: dh Kazimierz Kokoszka
 • wiceprezes: dh Tomasz Lipa
 • wiceprezes-naczelnik: dh Janusz Węgrzyn
 • z-ca naczelnika: dh Mikołaj Kopeć
 • sekretarz: Marek Szostek
 • skarbnik: Marek Kapusta

Skład komisji rewizyjnej:

 • przewodniczący: Józef Fryc
 • członek: Marek Zawierucha
 • członek: Mariusz Dymek

Delegaci na zjazd i za razem przedstawiciele do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP:

 • prezes: dh Witold Dziuba
 • z-ca naczelnika: dh Mikołaj Kopeć

Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim przybyłym gościom na nasze spotkanie. Gratulujemy osiągnięć ustępującemu zarządowi oraz jako nowy zarząd deklarujemy się działać na korzyść naszej miejscowości oraz mieszkańców całej parafii! Wszystkim potrzebującym chcemy nieść  bezinteresowną pomoc, nadzieję i otuchę w trudnych i beznadziejnych chwilach jak i również każdego zwyczajnego dnia o każdej jego porze! Mamy wiele planów i chcemy się rozwijać! Miejmy nadzieję, że pozytywne nastawienie oraz zapał jaki mamy już okazję obserwować będzie się nam udzielać przez cały okres pięciu lat! Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych którzy chcą się do nas  przyłączyć i wstąpić w nasze szeregi! Czołem!


Nowy zarząd OSP Książnice