+48 507 437 368 kontakt24@ospksiaznice.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Książnicach w dniu 27 listopada 2019 r. podpisała umowę o przyznaniu pomocy Nr 00983-6935-UM0911620/19 z Samorządem Województwa Podkarpackiego na realizację operacji pn. „Zagospodarowanie terenu przy wielofunkcyjnym Domu Strażaka w m. Książnice gm. Mielec” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

Całkowity koszt inwestycji: 54 692,07 zł brutto
Wartość dofinansowania :  50 015 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia:

  • roboty budowlane,
  • dostawa i montaż elementów małej architektury:
  • wyposażenie ogólne: ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery
  • mini plac zabaw: urządzenie zabawowe
  • część rekreacyjna: stolik do gry w szachy/warcaby, stojak do koszykówki
  • część wypoczynkowa: stolik z ławkami

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”


dh Mikołaj Kopeć